medisch advies

Bij Stolk Medisch Advies kunt u terecht voor advies en ondersteuning bij bedrijfsgeneeskundige zaken.

    - Opstellen van alle relevante Poortwachter documenten

    - Advisering over de arbeidsomstandigheden en preventie binnen uw organisatie

    - Ondersteuning bij het in kaart brengen van de verzuimproblematiek

 

Stolk Medisch Advies is het bedrijf van Liesbeth Stolk. Sinds 1992 werkzaam in het werkveld van de bedrijfsgezondheidszorg. Waarvan sinds 1994 als bedrijfsarts.

 

De kracht van Liesbeth Stolk is met name het zoeken naar mogelijkheden om goed te kunnen functioneren, in het werk en in het privé leven. Liesbeth Stolk kan zich door haar achtergrond in het bedrijfsleven optimaal verplaatsen in zowel de positie van werkgever als ook  van de werknemer.

 

Werkgever en werknemer worden hierin zoveel mogelijk gestimuleerd om binnen de mogelijkheden zelf stappen te zetten. Als dat nodig is, worden netwerkpartners ingeschakeld.

 

Kernbegrippen in mijn werk zijn:

    - Pragmatisch

    - Vertrouwen

    - Integer

    - Eigen verantwoordelijkheid

    - Regie

 

De werkzaamheden worden verricht bij de werkgever op de eigen locatie.

Welkom

 

 © Stolk medisch advies l KvK 56321740 l stolkmedischadvies@gmail.com l BIG 89040123301 l NL002015749B48